top of page

SZAKTERÜLETEK

A Grimaldi Ügyvédi Iroda az alábbi szakterületeken vállal ügyvédi szolgáltatásokat Szentendrén és vonzáskörzetben.

POLGÁRI JOG

Szerződések joga

szerződések elkészítése

peres képviselet szerződésekből fakadó jogvitákban

Ingatlanjog

ingatlan tulajdonjog átruházása (adásvétel, ajándékozás, stb.)

társasház-alapítása, alapító okirat módosítása, társasház megszüntetése

képviselet építésügyi és ingatlan-nyilvántartási hatósági ügyekben

Családjog

névviseléssel kapcsolatos ügyek

házassági vagyonjogi szerződések

képviselet házassági bontóperekben

képviselet házassági vagyonjogi perekben

képviselet gyermek-elhelyezési, gyermektartási, kapcsolattartási perekben

gyámhatósági ügyek

Öröklési jog

végrendelet készítése

öröklési szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés elkészítése

képviselet hagyatéki eljárásban, öröklés jogi perekben

Kártérítési jog

képviselet szerződéssel és szerződésen kívül okozott károk megtérítése ügyekben, vagyoni és nemvagyoni károk tekintetében egyaránt 

Személyiségi jog

képviselet sajtó-helyreigazítási, adatvédelmi és személyhez fűződő jogok megsértése miatt indult ügyekben

 

GDPR 

adatvédelmi, adatkezelési ügyek
 

GAZDASÁGI JOG

Társasági jog

bt., kft., (szociális) szövetkezet alapítása, módosítás

Fogyasztóvédelmi jog

jótállással, szavatossággal kapcsolatos ügyek, GDPR

                                                       

CIVIL SZERVEZETEK JOGA

egyesületek, alapítványok alapító okiratának elkészítése, módosítása

egyesületek, alapítványok megszüntetése

civil szervezetek jogvitáiban  képviselet ellátása

KÖZIGAZGATÁSI JOG

képviselet közigazgatási hatóságok előtt

képviselet közigazgatási perekben

építéshatósági ügyek

földhivatali, ingatlan-nyilvántartási ügyek

gyámhatósági ügyek​,

más hatósági ügyek
 
bottom of page